пятница, 30 июля 2010 г.

Enerģētiskais darbs


Enerģētiskais darbs Kolkā. 2010.gada 29.augustā
29.augustā braucām no Rīgas uz Kolku enerģētiskā darba veikšanai. Bija jānoīrē lielais autobuss, jo pieteicās 53 cilvēki. Braucienu organizēja interešu klubs '' Atvērtā pasaule ''· Rīgā lija, bet Kolkā pie jūras visu dienu spīdēja saule. Brauciena mērķis bija līzdsvarot Baltijas jūras un Latvijas zemes enerģijas, lai Latvija uzplauktu, pārtransformējot savas enerģijas gudrībā un mīlestībā. Senie cilvēki sadarbojās ar zemi. Zeme pati mums norāda uz vietām, kur nepieciešama enerģiju līdzsvarošana, jo cilvēku enerģijai ir jābūt līdzsvarotai ar vietu, kurā viņš dzīvo. Pirmā vieta, kura pieprasīja tādu līdzsvarošanu, bija Kolkas rags pie jūras.

Mūsu aicinājumam meditēt Kolkā atsaucās Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Dānijā un Krievijā.Baltijai vajadzīga mūsu kopējā mīlestība. Ieradāmies Kolkā un meditāciju sākām 13.00. Visi sadevāmies rokās aplī un mūsu enerģijas līdzsvarōjās kopējam darbam. Apļa vidū izveidojām otru apli no kristāliem, ugunskura un līdzatvestajām ūdens pudelēm. Rituāls varēja sākties. Dziedot dziesmas dažādu tautu valodās, uzlādējām kristālus, ūdeni. Rituāls prasīja vienu kvarca kristālu iegremdēt jūrā netālu no bākas. Cilvēku grupa devās uz turieni laivā. Otra cilvēku grupa ieraka kāpās vēl vienu kvarca kristālu. Šie kristāli bija ar speciālu gravējumu- '''Dievs, svētī Latviju. Kolka'''un bija ar mūsu mīlestības spēku uzlādēti. Tad kārta pienāca ūdenim-salējām to kopējā traukā un arī ielējām jūrā. Bijām sabraukuši agrāk nepazīstami cilvēki, bet kopējā aplī sajutāmies vienoti un darām kopēju mīlestības darbu. Tas bija jūtams mūsu aplī. Ūdens aiznesa mūsu mīlestības vēstījumu Baltijas jūrai, lai attīrītu to.

Meditācijas noslēgumā bija kopīgs vakariņu galds un cilvēki dalījās iespaidos. Galvenā atziņa-izdevās apvienoties dažādu interešu cilvēkiem kopīgai lūgšanai cilvēku kopējam labumam. Izskanēja doma turpināt sadarbību visiem kopā nākamajā Latvijas vietā.

Paldies, ka bijāt tik ļoti atsaucīgi, mīļie Kolkas dalībnieki!


Aicinājums. 


Katrs cilvēks agri vai vēlu nonāk pie sapratnes, ka Zeme(kā planēta) ir dzīvs,jūtīgs organisms, kuram piemīt daudzdimensiāla apziņa. Cilvēks savas garīgās atdzimšanas procesā izjūt nepieciešamību sadarboties ar Zemes apziņu. Atdzimusī šūnu atmiņa virza cilvēku sadarboties ar planētu, kura viņam nebeidz atkārtot un atgādināt, ka Cilvēks ir kosmiska būtne. Mēs visi kādā brīdī izvēlējamies būt šeit, uz Zemes, šajā pārmaiņu laikā. Mēs paši izplānojām savu zemes piedzīvojumu. Un mēs paši izvēlējāmies tieši Latviju. Kādā augstākā līmenī mēs visi norunājām sadarboties ar Zemi caur Latviju. Partnerattiecības ar Zemi ir ļoti nepieciešamas garīgai attīstībai un izaugsmei gan Cilvēcei kopumā, gan pašai Zemei. Un šī sadarbība sniedzās tālu aiz Saules Sistēmas robežām. Cilvēks var būt vesels un laimīgs tikai uz laimīgas un veselas planētas. Bet planēta sākas ar to zemi, kas ir mums zem kājāmm.
      
Šis bija ievads. Ja jūs atbalstāt augstāk minētās domas, tad lasiet tālāk, jo es aicināšu visus labos ļaudis uz sadarbību.

           Senos laikos cilvēki sadarbojās ar Zemi, lai varētu izdzīvot. Viņiem bija pazīstamas Zemes Mātes un Debesu Tēva enerģijas. Viņi cienīja Ziemeļu, Dienvidu, Austrumu un Rietumu debess pušu enerģijas. Viņi sadarbōjās arī ar stihiju enerģijām utt. Cilvēki veica ceremonijas un rituālus, svinēja Zemes svētkus(pavasara un vasaras, rudens un ziemas saulgriežus). Cilvēks apzinājās sevi kā daļiņu no Radītāja ieceres un aktīvi sadarbojās ar Visumu.

             Mantojumā no senajiem cilvēkiem( tie varējām būt arī mēs, mūsu dvēseles) ir palikuši “enkuru punkti”, aktivizētas spēka vietas, kur tika veikti senie rituāli un ceremonijas. Šīs vietas joprojām ir aktīvas. Bet, planētas enerģijām nepārtraukti mainoties un pārkārtojoties, arī daudzu spēka vietu enerģijas nobīdās. Jaunās enerģijas nonāk uz Zemi un nes mums vēl nepieredzētas iespējas. Šīs jaunās enerģijas ir nepieciešams “enkurot”, bet vecās aktivizēt jaunās vietās.

              Acīmredzams, ka mūsu planētas enerģētiskais stāvoklis ir nenoturīgs. Zeme pati norāda uz vietām, kur nepieciešama enerģiju harmonizācija. Cilvēku enerģijām jābūt sinhronizētām ar tās zemes enerģijām uz kuras viņš dzīvo.

              Pirmā vieta, kas pieprasa tādu sinhronizāciju ir Kolkas rags. Mani garīgie skolotāji mani uz turieni pasauca. Kā izrādījās, aicinājumu izdzirdēju ne tikai es. Par laimi, ir daudz cilvēku, kas jūt enerģijas un uzticas savai Sirdij(ir vēl daudz vietas, kas gaida mūsu līdzdalību).

              Garīgie skolotāji noteica termiņu – no 25.aug.līdz 23.sept.,2010.gadā. Es nevaru pateikt precīzi, kam jānotiek un kāpēc tieši šinī laikā. Viņi pateica, ka mūsu ceremoniālajiem svētkiem Kolkas ragā jānolīdzsvaro Baltijas jūras un sauszemes enerģijas, jo senajai Zemes Mātes enerģijai ir nepieciešamība būt pieprasītai Latvijā.

               “ Zeme ir ne tikai jūsu mājas, bet arī bagātīgs galds, uz kura ir viss nepieciešamais labai maltītei. Ēdiens ir pārpilnībā. Vajag tikai salikt ēdienu uz galda un sākt svinības. Sviniet to, kas nav noticis. Nosviniet jau iepriekš brīnīšķīgo notikumu, kurš nav noticis. Un tad viss, kas varētu notikt, ir tikai kopējais prieks.

               Jūsu galds(Latvija) ir klāts ar brīnīšķīgu galdautu. Bet pārmaiņu vējš paceļ galdauta malas. Ko dara cilvēks tādā gadījumā?  Viņš saliek akmeņus uz galdauta malām un uzliek cienastu-dažādus traukus ar garšīgiem ēdieniem. Kāds ēdiens būs novietots vidū un kāds gar malām?

               Mielasts sākas ar pateicību Zemes Mātes, Debesu Tēva, Stihiju un debess pušu Enerģijām. Tie palīdzēja jums saklāt bagātīgo galdu(vai arī ne tik bagātīgu, kā sadarbojāties). Jūsu atzinība un pateicība var radīt brīnumus. Nevajag aizmirst arī tās dvēseles, kas apdzīvoja Zemi pirms jums un dzīvos pēc jums.”

                Eņģeļi pievērsa manu uzmanību piekrastes līnijai, kur savienojas ūdens un sauszeme, un parādīja, kā visam jānotiek. Es sapratu, ka tādus rituālus veiks arī Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Somijas un Krievijas iedzīvotāji. Baltijai ir vajadzīga mūsu mīlestība. Vai tas ir saistīts ar gāzes vadu vai kara laika apbedījumiem,ar klimatiskām pārmaiņām vai politiskiem procesiem-es skaidri nezinu. Silija Fenn(dzīvo Dienvidāfrikas Republikā) teica, ka augusta beigās uz planētas nomainīsies enerģijas un Latvija kļūs par ezotērisko un garīgo pasaules centru.

             Iespējams, kāds no jums var palīdzēt ar pasākuma organizēšanu. Vajag sastādīt dalībnieku sarakstus un organizēt transportu. Šis pasākums ir ne tikai palīdzība Zemei-tā ir atpūta un svētki. Tiek aicināti visi interesenti.

             Ņemot vērā, ka ērtāk pasākumu organizēt svētdienā, izvēlējāmies 2010. gada 29. augustu.

             Ar Mīlestību un Gaismu Tatjana Fomičeva.
            
             e-pasts: tfomiceva@gmail.com            maris@gaisma.org

Tatjana Fomičeva          mob: 29170122       

Pievienojieties, atstājiet savus kontaktus!
Pirms brauciena sarīkosim tikšanos. Sekojiet mūsu informācijai!

Sadarbībā ar klubu “Atvērtā Pasaule”(Latvija), biedrība”Gaisma”(Latvija),biedrība”Severnoje Sijanije”(Zviedrija, Dānija,Somija). 

Tulkojusi Irēne OzereEnerģētiskais darbs (apraksts).


1.     Enerģiju līdzsvarošana. Ir sanākuši kopā dažādi cilvēki ar dažādiem mirkļa noskaņojumiem, sapratni, priekšstatiem, pieredzi u.tml. Šī enerģiju līdzsvarošana ļauj visiem sinhroni iekļauties notiekošajā, atstājot aiz šī darba robežām savas problēmas. Visi vienkārši sadodas rokās, izveido apli – un enerģijas līdzsvarojas.
2.    Atbrīvošana un piedošana. Izvēles brīvība. Daudziem ir jāpiedod, un vispirms jau pašiem sev, tādiem kādi viņi patiesi ir, bez nožēlas un gaidām. Piedošana palīdz atbrīvoties no piesaistīšanās pagātnei.
     Katram ir jāizdara personīga izvēle –  vai piedalīties pasākumā (ne jau sabiedrības dēļ), bet gan patstāvīgi un apzināti.

3.     Sasveicināšanās un pateicība. Enerģiju apvienošana. Sirds atvērtība. Pēc izvēles sasveicināšanās un pateicība vienam ar otru. Atkal sadodoties rokās enerģiju apvienošana kopīgam darbam, ar atvērtu sirdi, uz apzināta brīvprātības pamata. Vairākas sinhronas ieelpas un izelpas uz sirds centru.
4.     Pateicības, cieņas izrādīšana senčiem un pēctečiem. Laika stīga, Dzimtas pēctecība. Mīlestības enerģijas. Paklanīšanās zemei. Pateicība visiem, kas dzīvojuši pirms mums un sveiciens tiem, kas atnāks dzīvot pēc mums. Enerģijas plūsmas esamības sajūta. Jaunais izaug no vecā. Cilvēku Dzimta nepārtrūks uz šīs zemes. Enerģijas paplašinās, izmainās un dzīvo Mīlestības vibrācijās.
5.     Sadarbība ar Stihijām un Gaismas pusēm. Cieņa un pateicība Dzīvību virzošiem spēkiem. 5 Stihijas un 5 Gaismas puses. To sajušana darbībā un sevī. Rituāls ar uguni un ūdeni.
6.     Vēršanās pie Mātes-Zemes un Diženā Gara. Reāla vēršanās ar vārdiem un domām pie Zemes un Gara (Dieva, Absolūta…..kas kuram), lai Zeme noturētos savās robežās, lai Ūdens noturētos  savās robežās, lai Uguns noturētos savās robežās, lai Vējš noturētos savās robežās. Lai Latvija uzplauktu, pārtransformējot savas enerģijas līdzsirdībā, līdzjūtībā, gudrībā un mīlestībā, visu dzīvojošo harmonijā u.t.t.
7.    Rituāls ar kristāliem. Kristālu uzlādēšana.
8.    Kristālu novietošana (ūdens un sauszeme).
9.    Gara mīlestības un svētības pieņemšana. Atkal visi aplī, rokās sadevušies, sinhrona elpošana, ieklausamies sirdī, sajūtam Zemi un Debesis. Katrs atbrīvojies atļauj uzņemt sevī visu to, ko Visums tam ir sagatavojis.
10. Paklanīšanās Mātei-Zemei un Debess –Tēvam. Sadarbošanās iniciācija. Pateicība un paklanīšanās Zemei un Debesīm par sadarbību. Kāds saņems iniciāciju un tiks uzaicināts turpmākam darbam (pats sevī).
11. Mēs – savas realitātes radītāji. Nodoma izteikšana- apzināti katram pašam būt savas realitātes veidotājam. Atzīt sevi par kosmosa un visuma būtni. Kādam var rasties atklāsme.
12. Rituāla maltīte. Sirds un vēdera svētki. Saklājam kopīgu „galdu”. Pateicība zemes veltēm. Mūsu sadarbība ar ēdienu, kas tam būtu jādara mūsu ķermenī. Dejas, dziesmas, pastaiga, atpūta, sarunas, iespaidi, dāvanas vai suvenīra no zemes meklēšana.


Visi minētie punkti aprakstīti fiziskajam plānam, taču to darbība tiek veikta dažādos realitātes līmeņos, vizuāli un meditatīvi.
 
        Kolka
Veicam iepriekšēju  pierakstu  braucienam uz Kolkuinteresentiem- darbam ar enerģijām
Sīkāka informācija mājas lapā www.gaisma.org,
www/lightwithin.lv/kolka/ru. Pasākums notiks krievu un latviešu valodās.
         
Izbraukšana no Rīgas 29.08.2010. pl. 8.30 no rīta. Atgriežamies tās pašas dienas vakarā. Nokļūšanai Kolkā paredzēts autobuss ar 48 vietām. Obligāts ipriekšējs pieraksts un priekšapmaksa 5 Ls, visa brauciena maksa 10 Ls.
         
Pierakstīties var pie Irēnes, BIO – veikalā Rūjienas ielā 7, ieeja no Pērnavas ielas pretī 5 trolejbusa galapunktam (pietura –stadions “Daugava”).
Mob.tel. 28471285Комментариев нет :